Lage verzendkosten
Voor 14u00 besteld, morgen in huis
Uitstekende klantenservice
Steeds de voordeligste prijs

Algemene voorwaarden

Wie op onze webshop www.loods3.be (hierna “de website”) bestelt, aanvaardt automatisch de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden (hierna “voorwaarden”) en gaat een bindende overeenkomst aan met LOODS 3 (hierna “LOODS 3”, “De ondernemer”, “wij”, “ons” of “onze”).

Extra info:
 • Onze voorwaarden kunnen steeds gewijzigd worden.
 • Wie gebruik maakt van onze website gaat automatisch akkoord met het privacy en cookie beleid.
 • Het is mogelijk dat LOODS 3 linkt naar andere websites omdat de inhoud interessant of informatief is voor onze bezoeker. LOODS 3 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Algemeenheden en definities

Hierna vermelde begrippen dienen in de voorwaarden als volgt te worden verstaan:
 • Ondernemer: De natuurlijke- of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 • Dag: Kalenderdag
 • Overeenkomst op afstand: De huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop of afstand (via internet of via telefoon) door LOODS 3 aan eindgebruikers binnen België, Nederland, Duitsland, …
 • Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat wordt gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de ondernemer en de consument gelijktijdig in dezelfde ruimte moeten samenkomen.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument op binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Product: Alle goederen die het voorwerp van een overeenkomst vormen.

Identificatie van de ondernemer

Onze gegevens:
 • LOODS 3 BVBA (hierna: “LOODS 3”, “wij”, “ons” of “onze”)
 • Korte Meire 4A
 • 9270 Laarne, België
 • E-mail: hallo@wooners.be
 • Tel. 09 395 75 75
 • BTW BE 0476831907

Toepasselijkheid

 • De voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten tussen LOODS 3 en de Consument. De Consument aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden, inclusief de rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf het gebruik van de website. 

Aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeldt. Dit geldt onder meer voor onze promoties.
 • Het aanbod geldt tot zolang de voorraad strekt. Zo ziet de Consument steeds, maar niet bij alle producten, hoeveel producten er nog in stock zijn. Dit wordt onder andere aangeduid met een badge.
 • Producten bevatten een duidelijke beschrijving en digitale inhoud zoals afbeeldingen. LOODS 3 baseert haar technische beschrijvingen op gegevens van haar partners en leveranciers. Bepaalde karakteristieken van een Product, zoals kleur, formaat, gewicht en andere kunnen verschillend zijn van de foto’s die gebruikt worden op de website.

De overeenkomst

 • Wie een Product wil aanschaffen uit het aanbod van LOODS 3, moet hiervoor een aankoop plaatsen via de online-ordermethode. De aankoop is bindend tegenover de Consument. De overeenkomst (op afstand) komt tot stand nadat de Consument de orderbevestiging ontvangt.
 • LOODS 3 kan beslissen om geen orderbevestiging te sturen of het productorder te weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan geleverd worden, stellen wij de Consument hiervan op de hoogte. Wij bieden dan de best mogelijke oplossing aan. Indien de Consument niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven is er geen sprake van een overeenkomst. De klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt LOODS 3 voor een passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. LOODS 3 is niet verantwoordelijk voor het foutlopen van bepaalde zaken bij derden waarmee zij samenwerkt.

Retourbeleid

Het herroepingsrecht of retourrecht geldt voor webshops (koop op afstand).

 • De Consument heeft een bedenktijd van 14 dagen om de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product zonder opgave van redenen te ontbinden (m.a.w. het product te retourneren). LOODS 3 mag naar de redenen vragen, maar verplicht de Consument niet om de redenen van herroeping te delen.
 • De Bedenktijd gaat in van zodra de Consument zijn Product heeft ontvangen. Indien de Consument meerdere producten bestelde en deze niet in één pakket worden geleverd, gaat de bedenktijd in van zodra de Consument het laatste deel van de levering ontvangt.
 • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitoefening herroepingsrecht en de kosten daarvan

De Consument die beroep wil doen op zijn herroepingsrecht doet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en via hallo@loods3.be. De Consument doet dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag dat hij of zij het Product fysiek ontvangt. De kosten voor retour zijn voor eigen rekening en afhankelijk van de vervoerder die je kiest. Je kan de vervoerder zelf kiezen. 

Hoe werkt het:

 1. Stop het ongebruikte en onbeschadigde product in de originele verpakking, indien mogelijk.
 2. Download het retourformulier en vul alle verplichte gegevens in. Heb je geen printer? Schrijf de verplichte gegevens dan op een blad. 
 3. Verpak het artikel en het retourformulier samen in een geschikte doos.
 4. Vermeld het retouradres (deze vind je op het retourformulier) op het pakket of maak een verzendlabel aan met dit adres bij een vervoerder naar keuze.
 5. Ga naar de vervoerder en geef het pakket af, de bezorgkosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening. Let op: voor het retourneren van grote en/of zware producten die niet met DHL, DPD of PostNL verstuurd zijn, dient een afspraak gemaakt te worden. Neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Verplichtingen van de Consument bij herroeping

 • Je moet items retourneren in hun oorspronkelijke staat. Houd er dus rekening mee dat je elk item moet retourneren in dezelfde staat als waarin je het item hebt ontvangen. Dit betekent: ongebruikt en intact.
 • Plaatste je verschillende bestellingen bij LOODS 3 en wens je alle gekochte Producten te retourneren? Dan kan je de Producten uit die verschillende bestellingen niet combineren tot één retourzending.
 • Om een pakket retour te sturen, dien je het pakket zelf binnen te brengen bij het dichtstbijzijnde PostNL-postpunt. Een ophaaldienst is niet mogelijk. 
 • Het is niet mogelijk om je online aankoop in de winkel te retourneren of ruilen.
 • De terugzending gebeurt enkel door middel van een erkende vervoerder.
 • De Consument draagt alle kosten en risico’s die met een terugzending gepaard kunnen gaan.

Rechten van de Consument bij herroeping

Je hebt het recht als Consument om het product uit te proberen, maar niet meer dan nodig is om het product te beoordelen. Test je het Product dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen dan is de Consument hiervoor verantwoordelijk. LOODS 3 is gerechtigd om deze waardevermindering verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de Consument.

Verplichtingen LOODS 3 bij herroeping

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Rechten LOODS 3 bij herroeping

 • LOODS 3 gooit onjuiste of verkeerde retourzendingen weg om onze werknemers en klanten te beschermen. Als je per ongeluk het verkeerde item naar LOODS 3 hebt gestuurd, neem dan zo snel mogelijk contact op met de klantenservice. LOODS 3 kan niet garanderen dat je item wordt gevonden en geretourneerd. Er wordt geen compensatie geboden voor onjuiste items die naar LOODS 3 zijn verzonden.
 • Komt een geretourneerd product terug en is er schade of slijtage zichtbaar, dan mag LOODS 3 deze schade in rekening brengen. Wij verminderen deze schade op het aankoopbedrag.
 • Zolang LOODS 3 het geretourneerde pakket niet in haar bezit heeft of geen bewijs van terugzending heeft ontvangen, heeft LOODS 3 het recht de terugbetaling op te schorten.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering, die afwijkt van de standaardlevering van de webshop (www.loods3.be ) dan hoeft LOODS 3 de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
 • Verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Prijzen, aanbiedingen en promoties

LOODS 3 is enkel, met zijn fysieke winkels actief in België, Vlaanderen. Voor onze online activiteiten verkopen wij producten die geleverd worden in België, Nederland, Duitsland, … Deze twee verkoopmethoden (online en offline) kunnen qua prijzen, aanbiedingen en promoties verschillen.
 • Prijsverschil fysieke winkels en online: Wij trachten prijzen voor producten die we in onze fysieke winkels aanbieden, alsook op onze website gelijklopend te houden. Hoe dan ook kunnen wij niet beloven dat er geen prijsverschil optreedt. Bij iedere bestelling op onze website wordt er bovendien een vaste verzendkost tot een bepaald bedrag aangerekend, waardoor er sowieso een prijsverschil optreedt.
 • Promoties: Zowel in onze fysieke winkels als online bieden wij promoties aan. Deze promoties kunnen online en offline verschillen van elkaar. Bepaalde promoties gelden enkel voor onze fysieke winkels, andere dan weer enkel op onze website. Zo zullen de promoties die in onze folder vermeldt staan daarom niet altijd toepasbaar zijn op onze website.
 • Verzendkosten: Wie een online bestelling plaatst op onze website betaalt hiervoor een vaste verzendkost van €3.99. Maar dit bedrag kan verschillen. Zo kunnen er ook hogere verzendkosten worden aangerekend indien het leveringsadres buiten België ligt of indien het om een groot of zwaar pakket gaat.
 • Prijzen inclusief btw: Op onze website bieden we producten aan waarin de btw reeds verwerkt zit in de verkoopprijs.
 • Valuta: Al onze prijzen zijn berekend in euro en dienen ook in euro betaald te worden.  

Garantie

 • Wij verlenen de grootste zorg aan onze producten. Daarom willen wij deze ook correct en in goede staat tot bij de Consument krijgen. Mocht je een product ontvangen dat bij normaal gebruik niet behoorlijk functioneert dan voorzien wij graag een passende oplossing.
 • De Consument kan beroep doen op de wettelijke garantieplicht van twee jaar bij elke conformiteitsgebrek aan het gekochte Product. Dit kan gaan over:
 1. Eigenschappen van je aankoop zijn niet gelijk aan de productomschrijving.
 2. De kwaliteit en prestaties lossen niet de verwachtingen in die je had.
 3. Je kan het product niet gebruiken waarvoor het normaal dient.
 • Hier hangen echter voorwaarden aan vast:
 1. De Consument moet zorgdragen voor het product en er alles aan doen om (voorzienbare) schade te voorkomen. Zo moeten o.a. de gebruikersvoorschriften van de verkoper en/of fabrikant nauwgezet opgevolgd worden.
 2. Gaat het Product kapot binnen de eerste zes maanden, dan is LOODS 3 verantwoordelijk, tenzij dat wij kunnen bewijzen dat het gebrek door jezelf of na levering werd veroorzaakt. Hiervoor vragen wij steeds om foto’s van het geleverde Product, inclusief doos, door te sturen naar onze klantenservice.
 3. Gaat het Product kapot na de eerste zes maanden, dan moet de Consument bewijzen dat het Product niet-conform was op het moment van de levering.

Levering en uitvoering

 • LOODS 3 gaat steeds zorgvuldig te werk bij de uitvoering van bestellingen van producten. Breekbare pakketten zoals wasmanden of bepaald wasmiddel voorzien wij steeds van veiligheidstape en een veiligheidssticker.
 • Als leveringsadres wordt steeds het adres gebruikt dat de Consument aan ons kenbaar maakte. In geval van afwezigheid wordt in veel gevallen het pakket bij je buren afgeleverd. Zijn zij ook niet thuis dan wordt het pakket bij het dichtstbijzijnde PostNL-postpunt afgeleverd.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor kapotte producten (door vervoer) of het verdwijnen ervan van zodra deze onze inpakruimte verlaten. Deze verantwoordelijkheid ligt in handen van de pakjesdienst waarmee wij samenwerken. Indien er een pakket verdwijnt zullen wij wel steeds de pakjesdienst hiervan op de hoogte stellen zodat het pakket teruggevonden wordt. De Consument brengen wij ook op de hoogte en voorzien wij van de best mogelijke oplossing.

Betaling

De Consument kan betalen via volgende betaalmethoden:
 • met de volgende betaalkaarten: Mastercard, Bancontact, iDeal
 • via internetbankieren: Paypal
Achteraf betalen in niet mogelijk.

Klachtregeling

Indien je niet tevreden bent of met vragen zit, kan je onze klantenservice steeds bereiken op 09 396 42 88 of via mail naar hallo@wooners.be. Onze klantenservice is steeds bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.