Lage verzendkosten
Voor 14u00 besteld, morgen in huis
Uitstekende klantenservice
Steeds de voordeligste prijs
Lage verzendkosten

WC Net Javel Gel Instant White Ocean WC Reiniger - 6 x 750 ml

17.94

Slechts € 2,99 per stuk

Inhoud: 6

Uitverkocht

Waarom bij LOODS 3 bestellen?
  • Voor 14u00 besteld, morgen in huis
  • Uitstekende klantenservice
  • 14 dagen bedenktijd
  • Veilig en snel betalen

WC Net Javel Gel Instant White Ocean Fresh WC Reiniger - 6 x 750 ml

De nieuwe formule met het Instant White system heeft een verbeterde efficiëntie die het toilet en uw ander sanitair onmiddellijk witter maakt en meer doet glanzen.

Eigenschappen WC Net Javel Gel Instant White Ocean WC Reiniger 

  • Formule met ultraviscose gel
  • Langdurige hygiëne

GEVAAR! Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn voor metalen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Achter slot bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogberscherming/gelaatsbescherming dragen. Bij CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een antigifcentrum (070 245 245) of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijdering van de inhoud/verpakking in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Niet blootstellen aan direct zonlicht of aan een andere warmtebron.Eigenschappen van "WC Net Javel Gel Instant White Ocean WC Reiniger - 6 x 750 ml"
Huishouden: Schoonmaakmiddelen